Kære Patient.

Pga. persondataloven kan vi ikke længere sende din regning på e-mail. Vi opfordrer dig derfor til at tage regningen med eller betale kontant, inden du forlader klinikken.
Alternativt sender vi frem over regningen i e-boks.

Vi indberetter fortsat efter aftale til Sygeforsikringen Danmark. Du er dog selv ansvarlig for at kontrollere, at du får dit beløb udbetalt.

Husk fortsat at opdatere os, hvis du skifter adresse, e-mailadresse eller telefonnummer.

Venlig hilsen Tandlægerne Vejlevej.