Har du slidt dine tænder ned, så de er blevet korte, kan vi rekonstruere dit bid, så dine tænder igen bliver stærke og pæne.

Mangler du flere eller mange tænder, så du ikke kan tygge din mad godt nok, kan dit bid rekonstrueres, så du får dine tænder tilbage.

Der er mange måder at rekonstruere et bid på. Hvis du vil vide mere, spørg tandlægen.